Názov projektu: Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu firmy

Prijímateľ: R & D MOLD MACHINING s.r.o., Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica

Miesto realizácie projektu: Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica + Robotnícka 327, 017 01 Považská Bystrica

Doba realizácie projektu: 05/2020 – 03/2021

Výška nenávratného finančného príspevku: 372 326,40 eur

Cieľ:

Hlavným cieľom projektu Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu firmy je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom obstaranianajnovšej progresívnej inovatívnej technológie a zavedenia inteligentných riešení IOT do výrobného procesu firmy.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.