Názov projektu: Adaptácia technológii 21 storočia pre nekonvenčné nízko emisné dopravné prostriedky na báze kompozitných materiálov

Prijímateľ: Žilinská univerzita v Žiline

Partner projektu: R & D MOLD MACHINING s.r.o., Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica

Miesto realizácie projektu: Považská Bystrica, Žilina

Doba realizácie projektu: 10/2022 – 8/2022

Výška nenávratného finančného príspevku: 868 533,12 eur

Cieľ projektu:

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie systému skúšobných vzoriek, systému skúšok – testov vzoriek, následná simulácia formou FEM analýz a vytvorenie voštinovej konštrukcie podvozdku vozidla s rôznymi adaptívnymi nadstavbami. Týmto budú získané informácie pre prijímateľa a tiež partnera využiteľné pri návrhoch iných typov konštrukcií.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.