Európske štrukturálne a investičné fondy

Projekty MHSR spolu s EU: Zavedenie inteligentných rieš. do výrobného procesu firmy a Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v spoločnosti.

R & D MOLD MACHINING s.r.o.

Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu firmy

Miesto realizácie projektu
Orlové 359, 017 01 Považská Bystrica + Robotnícka 327, 017 01 Považská Bystrica

Doba realizácie projektu
05/2020 – 03/2021

Výška nenávratného finančného príspevku
372 326,40 eur

Cieľ
Hlavným cieľom projektu Zavedenie inteligentných riešení do výrobného procesu firmy je zvýšenie konkurencieschopnosti firmy prostredníctvom obstaranianajnovšej progresívnej inovatívnej technológie a zavedenia inteligentných riešení IOT do výrobného procesu firmy.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

R & D MOLD MACHINING s.r.o.

Podpora výskumných, vývojových a inovačných aktivít v R & D MOLD MACHINING s. r. o.

Partner projektu
Žilinská univerzita v Žiline

Miesto realizácie projektu
Považská Bystrica, Žilina

Doba realizácie projektu
1.1.2020 – 31.12.2022

Výška nenávratného finančného príspevku
962 634,65 eur

Partner projektu
Žilinská univerzita v Žiline

Cieľ
Cieľom projektu je získanie nových poznatkov prostredníctvom realizácie priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja, ich aplikácia do produkčného procesu a diverzifikácia výroby zavedením nového výrobku pre aplikačnú oblasť modulárnych terénnych elektrických vozidiel do výrobného programu spoločnosti R&D MOLD MACHINING s.r.o. Primárnym cieľom výskumno-vývojovej aktivity je splnenie tematicky ucelenej výskumno-vývojovej úlohy spočívajúcej vo vytvorení kompozitnej platformy pre vybranú aplikáciu – modulárne teréne elektrické vozidlo.

Cieľom realizácie inovačných opatrení je prevádzkovanie predmetu inovačnej časti projektu a zavedenie inovácie dosiahnutej v rámci výskumno-vývojovej časti projektu do produkčnej praxe.

 

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Súbory na stiahnutie

Zápisnica z vyhotovenia ponúk 9.2.2022 – kód projektu 313012T618

Stiahnuť (zaznam-z-prieskumu-trhu-spolu-s-pri­lohami-anonymizovane.zip)

Výzva na predloženie cenovej ponuky v prieskume trhu 15.11.2021

obsahuje: priloha-opis-predmetu-zakazky-a-cenova-tabulka.xlsx pr­loha-cestne-prehlasenie-vzor.docx vyzva-rd-cnc-obrabacie-centrum-2021-11-15-final.pdf