Výroba prípravkov

Vyrábame špeciálne a meracie prípravky, ktoré uľahčujú proces merania, testovania a vyhodnocovania plastových dielov a dielov z kompozitných materiálov. Pre doladenie detailov na výrobku alebo jeho úpravu vyrábame post-proces prípravky podľa konkrétnych potrieb.

"Vyrábame prípravky, ktoré slúžia ako podporná technológia k sériovej výrobe aj prípravky na špeciálne účely."

Typy prípravkov

Meracie prípravky

Meracie prípravky sú štandardom v automotive priemysle. Prinášajú alternatívu k procesom merania, testovania a vyhodnocovania plastových dielov vyrobených technológiou vstrekovania  a taktiež kompozitov . Namiesto technologicky, personálne a finančne náročných postupov v špecializovaných meracích laboratóriách (s CMM technológiou) vyhodnotí merací prípravok kritické parametre, ktoré sú pre overenie kvality výrobku kľúčové a výroba môže bez obáv napredovať.

Post-proces prípravky

Post-proces prípravky pomáhajú zabezpečiť kvalitu, vzhľad a výkon výrobkov, ktoré vzišli výrobou vstrekovaním alebo jednou z technológií pre výrobu kompozitov. Využívajú sa v množstve priemyselných a výrobných odvetví a zahŕňajú úpravu a zdokonalenie výrobku po ukončení výrobnej fázy. Vyrábame rozličné prípravky pre obrábanie na CNC strojoch, orezové prípravky, lepiace prípravky (tzv. bonding), montážne prípravky, zváracie prípravky a pod.

Prípravky pre špeciálne účely

Prípravky pre špeciálne účely si vyžadujú špeciálne technické vlastnosti, parametre alebo funkcie. Vďaka nim dokážu spĺňať špecifické nároky potrebné pre použitie v oblastiach, kde bežné zariadenia nie sú použiteľné. Dokážeme vyrobiť vibračné prípravky, svetelné prípravky, laboratórne vybavenie, prípravky pre medicínske, vojenské i aerospace účely a podobne.

Meracie prípravky overíme a nastavíme

Zabezpečujeme MSA prípravkov a ich kalibráciu

MSA (Measurement System Analysis) je analytické posúdenie presnosti a spoľahlivosti meracích prípravkov, Inak povedané je dôkazom o ich spôsobilosti a funkčnosti. Prostredníctvom MSA uvoľňujeme prípravky do výroby a okrem toho zabezpečujeme aj ich detailné nastavenie pomocou kalibrácie.

Vďaka overeniu meracieho prípravku prostredníctvom MSA štandardu rôznej úrovne získate istotu, že bude prípravok spoľahlivo merať kritické parametre výrobkov a znižujete tak riziko chybovosti vo výrobe.

"V R&D MOLD MACHINING výrobou prípravku nekončíme. Vďaka MSA, verifikácii prípravku a dostupnému servisu, pobeží vaša výroba bez problémov.”

Služby k prípravkom

Návrh prípravku

Na základe našich dlhoročných skúseností a know-how navrhneme prípravok, ktorý vedie k finálnemu doladeniu alebo meraniu potrebných parametrov. Štúdiou realizovateľnosti a ostatnými inžinierskymi službami tak dokážeme posúdiť, akú technológiu vybrať, aby bol prípravok adekvátny k individuálnym potrebám.

Výroba prípravku

V rámci nášho technologického vybavenia merací alebo špeciálny prípravok komplexne vyrobíme. Naše špecializované tímy úzko spolupracujú, aby ste vo finále získali spoľahlivý merací prípravok s komplexnou technológiou, vďaka ktorej ušetríte náklady a čas na meranie, testovanie a vyhodnocovanie výrobkov.

Montáž a verifikovanie prípravku

Po vyhotovení meracieho, post-proces alebo špeciálneho prípravku vám zabezpečíme aj jeho odbornú montáž a verifikovanie celého procesu úpravy/merania výrobku. Vďaka tejto skúške správnosti budete mať istotu, že merací prípravok meria parametre bez odchýlok.

Návod na použitie prípravku

K prípravku vám pribalíme aj to najdôležitejšie – návod na jeho použitie. Pomocou neho detailne popisujeme spôsob osadenia výrobku do prípravku, jeho opakovateľnosť merania a údržby. Návod obsahuje aj popis činností, ktoré potrebuje metrológ realizovať pre dosiahnutie komplexného merania.

Náhradné komponenty, úprava a údržba

Dodaním prípravku naša spolupráca nekončí. R&D MOLD MACHINING je spoľahlivým partnerom počas celej doby používania prípravku. V prípade potreby zabezpečíme komponenty, náhradné diely a taktiež záručný a pozáručný servis. Okrem toho sa na nás môžete obrátiť aj v prípade, ak potrebujete rekalibráciu prípravku.