Prototypové formy pre vstrekovanie plastov

Prototypové formy šetria váš čas a rozpočet dokonca niekoľkonásobne. V R&D MOLD MACHINING sme pripravení poskytnúť vám všetky potrebné služby pre rýchly vývoj dielu a expresne rýchle výsledky.

"Vďaka prototypovej forme dokážeme vyrobiť diely efektívnejšie, bez zbytočných nákladov."

Použitie prototypových foriem pre vstrekovanie plastov

Výroba malého množstva dielov

Pri výrobe menšieho množstva dielov je často výhodnejším riešením prototypová namiesto sériovej formy pre vstrekovanie plastov . V porovnaní s vysokovýkonnou vstrekovacou formou je výroba prototypovej formy menej nákladnejšia, keďže v R&D MOLD MACHINING dokážeme nahradiť náročnejšie výrobné technológie tými menej zložitejšími. Druhým faktorom, ktorý hovorí v prospech prototypovej formy pri výrobe menšieho množstva dielov, je čas na jej výrobu.

Overenie parametrov dielu

Prototypové formy pre vstrekovanie plastov sú ideálnym riešením, ak je potrebné overiť si niektoré parametre dielu pred sériovou výrobou. Príkladom je získanie výliskov pre výsledné overenie rozmerov dielu alebo jeho zastaviteľnosť, v rámci ktorej sa potvrdí, že má diel vhodné parametre pre ďalšiu konštrukciu alebo iný komplexný výrobok. Vďaka prototypovej forme získate najefektívnejšou cestou aj diely, pri ktorých nepožadujete stopercentnú kvalitu, napríklad pre účely testovania.

Výroba medziprocesných dielov

Prototypové formy sa používajú aj na doladenie jednotlivých detailov na komplexnej výrobnej linke. Poslúžia vám až do momentu, kedy ich nahradíte vysokovyťažiteľnou high runner vstrekovacou formou , ktorej výroba je zdĺhavejšia a taktiež finančne náročnejšia. Kým zabezpečíte čo najefektívnejšiu výrobu dielu pomocou reálnej multikavitovej formy, prototypová forma pre vstrekovanie plastov vám poskytne okamžitú náhradu s minimálnymi nákladmi na jej výrobu.

Výroba pilotnej formy

Pre komplexné overenie výroby finálnej vstrekovacej formy a jej realizovateľnosti  je pilotná forma vítaným medzikrokom. Vďaka nej sa podarí odladiť aj najmenšie detaily (v prípade diskutabilných alebo neistých bodov výroby), aby dosahovala výsledná vstrekovacia forma výstupy podľa očakávaní a technologickej dokumentácie. Pilotná forma môže byť následne použitá ako náhradný diel pri reálnej výrobe. Táto rezerva je tak záchranným lanom pred úplným zastavením výroby v prípade komplikácií so sériovou vstrekovacou formou.

"Na výrobu prototypov využívame menej náročné technológie, vďaka čomu znižujeme čas aj náklady na výrobu formy."

Šetríme náklady a čas na maximum

Vyrábame vložky do univerzálneho rámu formy

V R&D MOLD MACHINING kráčame ešte o krok ďalej, aby sme vám ušetrili náklady na výrobu formy. Tvarové vložky do univerzálneho rámu formy sú ešte efektívnejšou verziou prototypových foriem. Univerzálny rám formy, ktorý už obsahuje všetky potrebné komponenty pre chladenie, vyhadzovanie a ostatné procesy, je fixnou súčasťou formy. Do neho je vyrobená a osadená unikátna tvarová vložka a následne prispôsobené vtokovanie do formy. Vďaka tomu nie je potrebné kupovať komplexnú vstrekovaciu, dokonca ani prototypovú formu, ale len vložku do formy. Toto riešenie ponúka napríklad možnosť výroby viacerých modifikácií dielu alebo jeho častí (oblejšie hrany, pevnejšie časti, tenšie steny a i.). Zároveň však platia určité obmedzenia pre výrobu v závislosti od veľkosti výsledných dielov.

"V R&D MOLD MACHINING vám radi odporučíme to najvhodnejšie riešenie, aby ste dosiahli výrobok podľa požiadaviek .”

Služby k výrobe prototypových foriem

Realizovateľnosť výroby

Na základe našich dlhoročných skúseností a know-how zo stoviek vyrobených foriem dokážeme už vo fáze pred výrobou formy posúdiť realizovateľnosť výrobku. V rámci pheasibility tak dokážeme vylepšiť návrh a odporučiť riešenia, ktoré vedú k efektívnejšej výrobe a zníženiu nákladov. Štúdiou realizovateľnosti a ostatnými inžinierskymi službami tak dokážeme posúdiť, akú technológiu vybrať, aby bol výrobok z formy podľa vašich predstáv.

Mold flow – Analýza formy

Simulácia mold flow (analýza formy) presne zadefinuje všetky potrebné parametre, aby bol dodržaný váš plán výroby. Zároveň dokáže pred začiatkom výroby formy odhaliť množstvo potenciálnych procesných a výrobných problémov v oblastiach: deformácie dielu po odlisovaní, zastreknuteľnosti dielu, studených spojov, odvzdušnenia a i. Pomocou vstupných údajov (očakávaný počet výrobkov ročne, veľkosť výrobku, typ a hrúbka plastu a pod.) tak dokážeme efektívne vypočítať cyklový čas, nájsť najvhodnejšiu technológiu a taktiež zistiť, koľko kavitovú formu budete pre splnenie plánu výroby potrebovať.

Meracie laboratórium

Parametre vyrobenej formy pre vstrekovanie plastov overujeme v našom meracom laboratóriu. Tak máte istotu, že je forma zhodná s projektovou dokumentáciou. Meracie laboratórium je súčasťou overovania všetkých dôležitých parametrov aj v prípade výlisku z formy.

Vzorkovanie

Aby sme formu overili v praxi, na skúšku realizujeme kontrolnú výrobu výlisku v našej réžii. Proces vzorkovania plne spadá pod kontrolu projektového manažmentu. V prípade, ak hľadáte komplexné riešenie a nechcete výrobu dielov realizovať u iného dodávateľa, prípadne nemáte vlastné kapacity, radi samotné lisovanie plastov zabezpečíme.

Návod na použitie formy

K forme vám pribalíme aj to najdôležitejšie – návod na jej použitie. Vďaka kompletným technologickým parametrom vstrekovania tak môžete okamžite začať s výrobou dielov. Bez mrhania času testovaním a zvyšovaním nákladov na prvovýrobu.

Náhradné diely a komponenty

Dodaním formy naša spolupráca nekončí. R&D MOLD MACHINING je spoľahlivým partnerom počas celej doby používania formy pre vstrekovanie plastov. V prípade potreby zabezpečíme komponenty, náhradné diely alebo dokonca náhradné celky formy. Aby vaša výroba mohla bez problémov pokračovať ďalej bez vysokých strát a časových sklzov. Okrem toho sa na nás môžete obrátiť aj v prípade, ak potrebujete úpravu alebo údržbu formy.