Formy pre výrobu karbónových dielov

Špecializujeme sa formy pre výrobu dielov z uhlíkových alebo sklenených vlákien. Ako jediní na Slovensku a v strednej Európe dokážeme zabezpečiť nielen výrobu formy, ale aj vzorky a výrobu samotných karbónových dielov.

"Zabezpečujeme výrobu foriem pre kompozitné diely od medicínskeho až po aerospace priemysel."

Typy foriem na karbón

Formy na výrobu kompozitov z karbónových a sklenených vlákien

Formy určené na výrobu kompozitov s karbónovými a sklenenými vláknami sú špecifické najmä koncepciou. Na výrobu foriem preto využívame materiály ako napríklad hliník, dural, technické drevo alebo technické plasty, práve z dôvodu rôznorodosti použitia výsledných dielov.

Karbónové formy pre výrobu karbónových dielov

Alternatívou pre výrobu karbónových dielov sú formy, ktorých hlavným stavebným prvkom je samotný karbón. Vďaka jeho špecifickým vlastnostiam dokážeme eliminovať termálnu expanziu formy a dielu a problémy s ňou spojené. Keďže je karbón materiál, ktorý sa pod vplyvom teploty rozťahuje naozaj zanedbateľne, sú tieto formy ideálnou voľbou pre výrobky z karbónu veľkých rozmerov.
Ako jediní v SR a v strednej Európe

Vyrábame formy na karbón, vzorky aj finálne kompozitné diely

V R&D MOLD MACHINING máme všetko potrebné technologické vybavenie , know-how a skúsenosti, vďaka ktorým vám zabezpečíme komplexné služby. Od výroby formy až po výrobu samotných kompozitných dielov. Naše špecializované tímy počnúc skúsenými inžiniermi v štádiu návrhu cez laminačných expertov až po procesných a výrobných špecialistov zabezpečia, že nemusíte výrobu riešiť s externým dodávateľom.

Po vzorkovaní a otestovaní formy v našom meracom laboratóriu môžete vďaka podrobnému návodu, ktorý je súčasťou každej formy z našej dielne, zahájiť výrobu kompozitov v divízii R&D COMPOSITE.

"Vyrábame formy pre kompozitné diely s maximálnymi rozmermi 2,5 m x 1,8 m."

Technológie výroby kompozitov

Formy pre kompozity

Technológia AUTOCLAVE

Kompozitné materiály vyrobené technológiou AUTOCLAVE sú špecifické pre letecký priemysel, automobilový priemysel a ďalšie oblasti s dôrazom na odolné mechanické vlastnosti a kvalitu povrchu dielu. V tomto procese výroby dielov ide o kombináciu vysokej teploty a tlaku. Pre dosiahnutie požadovanej povrchovej úpravy dielu formy upravujeme, napríklad do vysokého lesku. Komplexnú výrobu dielov rieši divízia R&D COMPOSITE.

Formy pre kompozity

Technológia PRESS MOLDING

PRESS MOLDING je špecifická technológia výroby kompozitných materiálov (karbón, sklo), ktorá v procese výroby dielu využíva vysoký tlak lisu. Preto formy vyrábame z materiálov ako napríklad oceľ alebo hliník. Týmto spôsobom z výroby vychádzajú diely, ktoré nie sú také náročné na vizuálny aspekt, ale dosahujeme touto technológiou diely s vysokou štrukturálnou pevnosťou. Komplexnú výrobu dielov rieši divízia R&D COMPOSITE.

Formy pre kompozity

Technológia RTM

RTM – Resin Transfer Molding je treťou často využívanou technológiou pre výrobu kompozitov. V tomto prípade sa využíva vysoký tlak v kombinácii so vstrekovaním živice. Materiál, z ktorého formu pre výrobu kompozitov technológiou RTM vyrábame, musí byť odolný voči reakcii s týmito prvkami. Výroba je vhodná pre väčšie série dielov. Komplexnú výrobu dielov rieši divízia R&D COMPOSITE.