Výroba formy

Za formou sa ukrýva vždy viac, než kus železa alebo kompozitu pripraveného do výroby. V R&D MOLD to vieme. Preto u nás výroba formy začína podaním ruky a končí kvalitným výrobkom vo vašich rukách. Všetko medzi tým je príbeh v našej réžii.

"V rámci skvele nastaveného projektového manažmentu vás prevedieme celým procesom výroby formy krok za krokom."

Čo zahŕňa výroba formy?

Zistíme požiadavky

Každá forma alebo výrobok majú svoj vlastný príbeh. Aby sme ho mohli napísať s úspešným záverom, potrebujeme úvodné informácie. Podklady a všetky vstupné požiadavky kompletne zanalyzujeme, odkomunikujeme a vzájomne zistíme, či si podáme ruky k ďalšej spolupráci.

Overíme, či je diel/výrobok pheasible

Vyrobiť formu je jedna vec. Tá druhá, ktorá je rovnako, ak nie podstatnejšia, je štúdia realizovateľnosti. Pheasibility je dôležitým krokom, ktorý preskakuje samotnú výrobu formy. Pomocou nej zistíme, či vieme pretaviť požiadavky v realitu. A teda, či diel alebo výrobok bude možné bezproblémovo dostať z formy, či bude mať požadované parametre a napokon aj to, či bude funkčný.

Navrhneme formu

Návrh formy je opäť jedinečným výsledkom práce našich inžinierskych tímov. Vďaka ich odbornosti a skúsenostiam dokážeme v rámci návrhu odporučiť riešenia, ktoré vám dokonca aj pri výrobe dokážu ušetriť čas a náklady. Pre overenie vám bez problémov vyrobíme prototypovú formu  alebo zabezpečíme komplexné služby pri výrobe kompozitov  (od formy až po výrobu samotných dielov). Každý kritický bod s vami odkomunikujeme so zreteľom na efektívne riešenie s čo najvhodnejšími procesmi.

Špecializovaná výroba

Výrobné kapacity a technológie, ktoré pri výrobe foriem a strojárskych výrobkov  používame, patria k najlepším na Slovensku. Najnovšie strojové vybavenie, efektívne výrobné procesy a know-how vytvárajú tie najlepšie predpoklady k tomu, aby bol každý projekt v našich rukách dotiahnutý do úspešného konca. Súčasťou výrobného procesu je aj overenie parametrov výrobku v našom meracom stredisku. Pre opakované merania dielov priamo vo výrobe vám dokonca bez problémov vyhotovíme aj unikátne meracie prípravky , ktoré zabezpečia kontrolu požadovaných parametrov výrobkov.

Dodáme návod na použitie

Samotný výrobok – forma alebo prípravok nie sú všetko, čo pri odovzdaní a ukončení projektu od nás obdržíte. Opäť kráčame o krok ďalej. Aby sme vám uľahčili ďalšiu výrobu, detailne vám popíšeme spôsob, ako formu alebo prípravok používať. Eliminujete tak prípadné problémy pri výrobe alebo množstvo zbytočných skúšobných výstupov.

Formu upravíme aj opravíme

Aj po ukončení spolupráce sú pre vás naše dvere vždy otvorené. Napríklad, ak potrebujete formu dodatočne upraviť alebo vyriešiť jej údržbu z dôsledku opotrebenia. Rovnako je to v prípade neočakávaných problémov pri poškodení formy, kde naše tímy nájdu čo najrýchlejší spôsob, ako formu opraviť, a zároveň sa pokúsia nájsť náhradné riešenie, ktoré vašu výrobu nezastaví úplne.

"Za výrobou formy sa ukrýva celý proces, ktorý zahŕňa kroky pred aj po. Je to kombinácia nášho know-how, špecializovaných technológií a kvalitne nastavených procesov."

Prečo zveriť výrobu formy nám?

Riešime výrobu komplexne

Prepájame služby a technológie

Máme špecializované vybavenie

Nasadzujeme tímy odborníkov

Hľadáme efektívne riešenia

Dodržiavame plán a termíny

"Výroba formy – to sú nekonečné výpočty, vždy unikátne návrhy, detailné simulácie, desiatky testov, meraní a inžinierov pripravených nájsť čo najefektívnejšie riešenie."

Preto nám dôverujú

Čo všetko dokážeme vyrobiť?

Vstrekovacie formy

Vyrábame formy na výrobu plastov vstrekovaním. Jednokavitové alebo efektívne mutlikavitové formy – highrunnery, formy pre technické plasty aj vizuálne diely s efektom vysokého leštenia (high gloss). Formu pre vstrekovanie plastov dokážeme vyrobiť bezodpadovou technológiou aj s vytvorením odpadu (recyklovateľného) pre menej početné série výrobkov. V našom portfóliu výrobkov nájdete dokonca aj viackomponentné formy pre výrobky s požadovanou kombináciou povrchov, materiálov a podobne.

Prototypové formy

Podľa vašich požiadaviek dokážeme zabezpečiť výrobu prototypových foriem. Napríklad pre výrobu menšieho rozsahu, výrobu medziprocesných dielov, výrobu pilotnej skúšobnej formy alebo pre potreby overenia si parametrov výrobku.

Formy na karbón

Výroba foriem pre kompozity je naša špecialita. V komplexnom rozsahu dokážeme pokryť nielen súvisiace služby k výrobe formy na karbónové diely, ale taktiež vyhotovenie vzoriek z danej formy a dokonca aj finálnu výrobu v spolupráci s divíziou R&D COMPOSITE.

Výroba prípravkov

Meracie prípravky pre vyhodnotenie kritických parametrov pri výrobe dielov, post-proces prípravky pre finálnu fázu výroby a taktiež špeciálne vibračné, svetelné a podobné prípravky vám radi zabezpečíme v celom  rozsahu našich služieb.

Strojárske výrobky

Zabezpečujeme výrobu a s ňou súvisiace služby veľkého množstva výrobkov. Príkladom sú nástroje, súčiastky a komponenty, zariadenia, náhradné diely, robotika alebo diely pre automotive či iné typy priemyslu.