Strojárske výrobky

Dokážeme vyrobiť špeciálne strojárske výrobky s dôrazom na unikátne vlastnosti produktu alebo jeho povrchovú úpravu podľa dodanej dokumentácie. Kombinácia pokrokových technológií a odborného tímu je dôvod, prečo nás vyhľadávajú aj zahraniční klienti.

"Vyrábame strojárske výrobky pre využitie v potravinárskom, spracovateľskom, zbrojárskom a mnohých iných odvetviach."

Typy strojárskych výrobkov

Špeciálne nástroje

Rezné nástroje, matice alebo dielčie strojové časti sú súčasťou komplexnejšej sústavy strojového vybavenia. S ich pomocou funguje zariadenie ako celok.

Súčiastky a komponenty

Presné ventily, čerpadlá, prevodovky alebo elektronické časti ako špeciálne strojové výrobky dodávame ako súčasť  konkrétneho výrobku, mechanizmu, zariadenia alebo systému.

Časti konštrukcií

Medzi naše zákazky patria aj stavebné projekty, ako napríklad časti ťažkej techniky, výťahov a inžinierske konštrukcie, ktoré je potrebné vyrobiť na mieru.

Špeciálne zariadenia

Vyrábame technické systémy, súčasti a prístroje pre letecký, vesmírny, vojenský alebo vedecký výskum a aplikácie, ktoré si vyžadujú osobitný prístup.

Diely pre automotive

Na základe objednávky vyrábame diely pre automotive priemysel, ktoré sa líšia od štandardných komponentov používaných v konštrukčných častiach automobilov.

Súčasti robotiky

Zabezpečujeme diely a riešenia pre automatizáciu a robotizáciu výroby. Príkladom sú prispôsobené roboty, manipulačné diely a špeciálne riadiace systémy.

Výrobné riešenia

Podľa potreby vyhotovíme komplexné riešenia potrebné vo výrobe na zváranie, montáž alebo iné spracovanie materiálov, ktoré sú prispôsobené pre špecifické úlohy.

Náhradné diely

Dokážeme vyrobiť akékoľvek náhradné diely a komponenty do foriem z našej i mimo našej výroby a zabezpečiť údržbu formy  a tak chod prevádzky s minimálnym dopadom na výrobu.

Nájdeme najefektívnejšie riešenie

Spájame odborníkov a pokrokové technológie

Pri výrobe strojárskych výrobkov sa spoliehame na dva rozhodujúce elementy. Naše vysokošpecializované a moderné technologické vybavenie , vďaka ktorému dokážeme pretaviť návrh na realitu.

Želiezkom v ohni je však tím odborníkov v rámci nášho CAM tímu – inžinierov, programátorov, technikov a špecialistov, ktorí dokážu nájsť spôsob, ako výrobu zrealizovať čo najefektívnejšie z pohľadu klienta. Práve táto skupina ľudí je zodpovedná za implementáciu a realizáciu technológií, pomocou ktorých automatizujeme a optimalizujeme výrobné procesy pri konkrétnom strojárskom výrobku s čo najnižšími nákladmi a najkratším časovým horizontom, kedy je finálna výroba zrealizovaná.

Výrobok následne verifikujeme v našom internom mernom stredisku, vďaka ktorému získate podrobný report ako overenie, že je v súlade s dokumentáciou.

"So silným CAM tímom odborníkov dokážeme nájsť spôsob, ako výrobok v maximálnej kvalite vyrobiť čo najkratšie s čo najnižšími nákladmi."

Služby k strojárskym výrobkom

Výroba výrobku

V rámci nášho technologického zázemia zabezpečíme komplexnú výrobu strojárskeho výrobku. Špecialisti v rámci nášho CAM tímu (Computer Aided Manufacturing team) úzko spolupracujú, aby ste vo finále získali výrobok podľa dokumentácie spôsobom, ktorý šetrí náklady a čas na jeho výrobu.

Tepelné a povrchové úpravy výrobku

V rámci výrobného procesu zabezpečíme aj požadované úpravy strojárskeho výrobku, ktoré dokážeme opäť zabezpečiť v našom technologickom rozpätí. Príkladom je úprava povrchu alebo celého objemu kalením, rôznymi povlakmi a podobne.

Verifikovanie výrobku

Po vyhotovení výrobku vám zabezpečíme aj jeho presné špecializované meranie v odbornom meracom stredisku. Vďaka tejto skúške správnosti budete mať istotu, že je výrobok zhodný s dodanou dokumentáciou a návrhom na jeho výrobu.

Náhradné komponenty, úprava a údržba

Dodaním výrobku naša spolupráca nekončí. V R&D MOLD MACHINING vám v  prípade potreby zabezpečíme komponenty a náhradné diely.