Formy pre vstrekovanie plastov

Vyrábame formy pre vstrekovanie plastov od inžinieringu a štúdie realizovateľnosti až po záručný a pozáručný servis. Ušetríme vám čas aj náklady na výrobu, údržbu aj úpravu formy.

"Záleží nám nielen na prvotriednej kvalite formy, ale aj výrobku, ktorý z formy vznikne."

Jednokavitové formy pre vstrekovanie plastov

Jednoduché formy na vstrekovanie plastov s jednou kavitou (dutinkou), do ktorej sa vstrekujú plastové materiály, majú uplatnenie v rôznych oblastiach priemyselnej výroby. Sú vhodné pri výrobe prototypov, menej početných sérií a taktiež pri výrobe dielov, ktoré nie sú príliš náročné na konštrukciu. Výhodou sú nižšie náklady na výrobu formy, jednoduchšia údržba alebo oprava formy  a taktiež vysoká kvalita dielov vzhľadom k jednoduchšej konštrukcii formy.

Multikavitové formy pre vstrekovanie plastov

Multikavitové formy predstavujú ideálne riešenie pre vysokopočetnú výrobu plastových dielov. Vďaka konštrukcii formy s viacerými kavitami je v rámci jedného cyklu možné získať násobne viac výrobkov z jednej jedinej formy. Multikavitové formy využívame pri výrobe takzvaných high runner produktov, kde je dôležitý dôraz na čo najnižšie náklady na výrobu v kombinácii s časovou efektivitou.

Formy pre technické plasty

Technické plasty majú špecifické vlastnosti, vďaka ktorým sú súčasťou mnohých finálnych výrobkov. Príkladom je mechanická odolnosť, oteruvzdornosť, vodivosť alebo napríklad odolnosť voči nízkym/vysokým teplotám. Ide o takzvané čierne plasty bez ďalšej špeciálnej povrchovej úpravy.

Formy pre vizuálne diely

Vďaka špeciálnym technológiám dokážeme vyrobiť formy pre vizuálne diely vo verzii high gloss – teda leštené formy pre optické diely (napríklad LED osvetlenie, svetlomety a svetlovodiče ai.). Alebo vizuálne diely s finálnou povrchovou úpravou, tzv. graining. Tie v prípade potreby zabezpečujeme v koordinácii so schválenými dodávateľmi. Technológie nám dokonca umožňujú vyrobiť formy, ktoré sú kombináciou oboch verzií.

Ako jedna z mála firiem na slovensku

Vyrábame dvoj- a viackomponentné formy

Formy na výrobu viackomponentných plastov sú náročnejšie na návrh aj výrobu. Vďaka moderným technológiám a know-how tak dokážeme v rámci SR ako jeden z mála výrobcov zabezpečiť formu, kde sa zlúči napríklad dva a viac rôznych plastových materiálov a výsledkom je jeden celistvý výrobok. Vznikajú tak formy pre výrobky s rôznou farbou materiálu, rôznou tvrdosťou v jednotlivých častiach alebo inými vlastnosťami, ktoré si vyžadujú kombináciu materiálov/povrchov/výrobných postupov.

Technológie, ktoré na výrobu dvoj- a viackomponentných foriem využívame:

  • rotačný stôl lisu,
  • indexový stôl vo forme,
  • presúvanie robotom,
  • inou vstrekovacou jednotkou z čela formy, a i.

"Vyrábame vstrekovacie formy do 7 ton, s odpadom aj bez odpadu."

Systémy vstrekovania do foriem

HOT RUNNERS

Bezodpadové technológie vstrekovania do foriem

V prípade hot runners ide o proces výroby, kedy je plast vyhrievaný až do momentu, kedy vstupuje do dutiny vstrekovacej formy. Komplikovanejšia a finančne náročnejšia technológia vstrekovania plastov BEZ ODPADU sa dá dosiahnuť v našej výrobe dvoma spôsobmi. Náročnejšou technológiou zažehlovania, tzv. technológiou zatvárania ihly, kedy nie je zreteľný ani bod vstrekovania. Alternatívu predstavuje ekonomicky menej nákladná technológia za použitia torpéda, ktorá však stopy po bode vstrekovania zanechá.
COLD RUNNERS

Technológie vstrekovania do foriem s odpadom

Cold runners spadajú pod odpadovú technológiu, pri ktorej z lisu putuje vyhrievaný plast a následne vstupuje do studeného podrozvodu, kde chladne. Hoci v rámci tejto technológie vstrekovania plastov odpad vzniká, je možné ho opätovne využiť a recyklovať. Výhodou je menšia finančná náročnosť na výrobu. Odpadové technológie vstrekovania plastov sú správnou voľbou pre menej početné série výrobkov.

"Okrem toho, že vyrábame formu a poskytujeme technológiu lisovania, zabezpečíme vám aj samotnú výrobu dielov lisovaním."

Typy materiálov

Vieme navrhnúť vhodné povlaky a aplikovať ich

Pracujeme so širokým spektrom materiálov, od nástrojových ocelí až po práškovú metalurgiu. Pomocou povlakovania zvyšujeme životnosť formy a dokážeme zlepšiť vlastnosti foriem, ako je napríklad oteruvzdornosť, nižšia adhézia a podobne. Na všetkých typoch foriem môžeme používať  materiály s vysokým indexom tepelnej vodivosti (high performance), ktoré vedú k redukcii cyklového času.

Typy povlakov a tepelného spracovania:

  • plazmová nitridácia,
  • duplex variantic titanový,
  • DLC povlak na zníženie adhézie,
  • a rôzne povlaky vhodné pre potravinársky a iný priemysel.

"V R&D MOLD MACHINING sa nestaráme len o výrobu foriem. Spolu s formou získavate istotu, že váš výrobok bude podľa vašich predstáv.”

Služby k výrobe foriem

Realizovateľnosť výroby

Na základe našich dlhoročných skúseností a know-how zo stoviek vyrobených foriem dokážeme už vo fáze pred výrobou formy posúdiť realizovateľnosť výrobku. V rámci pheasibility tak dokážeme vylepšiť návrh a odporučiť riešenia, ktoré vedú k efektívnejšej výrobe a zníženiu nákladov. Štúdiou realizovateľnosti a ostatnými inžinierskymi službami tak dokážeme posúdiť, akú technológiu vybrať, aby bol výrobok z formy podľa vašich predstáv.

Mold flow – Analýza formy

Simulácia mold flow (analýza formy) presne zadefinuje všetky potrebné parametre, aby bol dodržaný váš plán výroby. Zároveň dokáže pred začiatkom výroby formy odhaliť množstvo potenciálnych procesných a výrobných problémov v oblastiach: deformácie dielu po odlisovaní, zastreknuteľnosti dielu, studených spojov, odvzdušnenia a i. Pomocou vstupných údajov (očakávaný počet výrobkov ročne, veľkosť výrobku, typ a hrúbka plastu a pod.) tak dokážeme efektívne vypočítať cyklový čas, nájsť najvhodnejšiu technológiu a taktiež zistiť, koľko kavitovú formu budete pre splnenie plánu výroby potrebovať.

Meracie laboratórium

Parametre vyrobenej formy pre vstrekovanie plastov overujeme v našom meracom laboratóriu. Tak máte istotu, že je forma zhodná s projektovou dokumentáciou. Meracie laboratórium je súčasťou overovania všetkých dôležitých parametrov aj v prípade výlisku z formy.

Vzorkovanie

Aby sme formu overili v praxi, na skúšku realizujeme kontrolnú výrobu výlisku v našej réžii. Proces vzorkovania plne spadá pod kontrolu projektového manažmentu. V prípade, ak hľadáte komplexné riešenie a nechcete výrobu dielov realizovať u iného dodávateľa, prípadne nemáte vlastné kapacity, radi samotné lisovanie plastov zabezpečíme.

Návod na použitie formy

K forme vám pribalíme aj to najdôležitejšie – návod na jej použitie. Vďaka kompletným technologickým parametrom vstrekovania tak môžete okamžite začať s výrobou dielov. Bez mrhania času testovaním a zvyšovaním nákladov na prvovýrobu.

Náhradné diely a komponenty

Dodaním formy naša spolupráca nekončí. R&D MOLD MACHINING je spoľahlivým partnerom počas celej doby používania formy pre vstrekovanie plastov. V prípade potreby zabezpečíme komponenty, náhradné diely alebo dokonca náhradné celky formy. Aby vaša výroba mohla bez problémov pokračovať ďalej bez vysokých strát a časových sklzov. Okrem toho sa na nás môžete obrátiť aj v prípade, ak potrebujete úpravu alebo údržbu formy.