Inžinierske služby

Komplexné inžinierske služby od návrhu cez konzultácie až po detaily samotnej vyrobiteľnosti sú súčasťou projektov z našej výroby. Zverte výrobu formy do rúk odborníkov, ktorý vám v rámci pheasibility zabezpečia aj mold flow – analýzu formy alebo dokonca služby reverzného inžinierstva.

"Dokážeme posúdiť, či bude výrobok z formy podľa parametrov, ktoré požadujete."

Inžinierske služby od A po Z

Komplexné inžinierske služby

Zabezpečíme kvalitu a efektívnu výrobu

Navrhneme a nasimulujeme čo najefektívnejší spôsob výroby. To všetko v rámci rozsiahlych inžinierskych služieb, nielen v súvislosti s návrhom a výrobou formy, ale taktiež samotného dielu. Na základe podkladov vám vytvoríme model formy, vrátane analýzy jej konštrukcie. Súčasťou celého procesu, spojeného s inžinieringom, návrh konzultujeme tak, aby sme eliminovali neočakávané komplikácie a zabezpečili, že výsledok bude podľa vašich predstáv. Pomocou profesionálneho software vybavenia a skúseností našich inžinierov už pri návrhu formy zadefinujeme potenciálne kritické body, ktoré by v neskorších štádiách navýšili náklady na výrobu formy alebo samotného dielu.

Inžiniering krok za krokom

Odkonzultujeme požiadavky

Na základe vstupných informácií a podkladov získame všetky informácie k tomu, aby sme vedeli zabezpečiť komplexné kroky potrebné k výrobe foriem na vstrekovanie plastov , foriem na karbón  či dokonca špeciálnych výrobkov.

Vytvoríme návrh formy

Naši inžinieri vypracujú pomocou CAD systémov štruktúru a konštrukčný návrh formy. Ten v sebe zahŕňa výslednú geometriu vstrekovacej, kompozitnej alebo prototypovej formy , riešenie vstrekovacieho zariadenia (v prípade foriem na vstrekovanie plastov), chladenie a ďalšie dôležité detaily.

Nasimulujeme výrobu formy

Aby sme nadovšetko optimalizovali a zefektívnili výrobu dielov, pomocou modelovania a simulačných softvérov vytvoríme predpokladaný model výroby. Vďaka tomu dokážeme eliminovať potenciálne problémy pri výrobe dielov.

Vyberieme vhodné materiály

Tím skúsených odborníkov zostaví komplexné konštrukčné požiadavky na finálnu formu. To zahŕňa aj výber vhodných materiálov, vďaka ktorým bude forma dostatočne odolná a zároveň bude zabezpečená efektívna výroba pomocou voľby materiálov s indexom vysokej tepelnej priechodnosti.

Vyriešime chladenie aj deformácie

Komplikované výpočty pre rýchlosť a tlak plnenia počas vstrekovania v rukách našich inžinierov zabezpečia, že bude výroba dielov dostatočne rýchla. Zároveň navrhneme chladiace schémy formy – dostatočne účinné pre jej bezproblémový chod. Taktiež sledujeme a analyzujeme prípadné deformácie dielu.

Sfinalizujeme návrh na výrobu a návod

Posledným bodom sú komplexné podklady pre výrobu formy, ktorých súčasťou je aj návod na jej použitie. Okrem nástroja vyladeného do posledného detailu – formy, dodávame našim klientom aj podrobné inštrukcie, ako s ňou pracovať, aby vo výsledku dosiahli efektívnu výrobu požadovaných dielov.

"Vyrobiť formu je jedna časť procesu. My sme o krok ďalej. Zaujíma nás aj výroba samotného dielu."

Štúdia realizovateľnosti výroby

Pheasibility & mold flow

výrobkov , ale taktiež vstrekovacích foriem a foriem na karbón. Štúdiou realizovateľnosti tak dokážeme zadefinovať, či je diel vyrobiteľný a taktiež aké technológie sú na jeho výrobu najoptimálnejšie. Tento bod v rámci inžinierskych služieb v našej réžii dokáže optimalizovať návrh na výrobu a ušetriť tak čas a náklady spojené s výrobou dielov. 

Súčasťou realizovateľnosti výroby je moldflow analýza. Vďaka nej dokážeme predvídať problémy, minimalizovať odpad a zlepšiť efektívnosť celého procesu. Ide o procesnú feasibilitu formy, ktorá rieši vstrekovanie, chladenie, napätia a deformácie či jednotlivé cykly výroby.

"Dokážeme navrhnúť výrobok čo najpodobnejší k reálnemu, existujúcemu výrobku."

Z reality do virtuálnej podoby a späť

Reverzné inžinierstvo

Pomocou laserového 3D skenera a CMM zariadenia, ktoré sú súčasťou nášho meracieho laboratória, premietneme reálny výrobok, diel alebo súčiastku do virtuálnej podoby. Čo najpodrobnejší 3D model tomu reálnemu získame pretavením výstupu z laserového skenera (tzv. cloud of points) v kombinácii s overenými prístupmi reverzného inžinieringu a za podpory CAD systémov v rukách našich odborníkov.

Takouto formou dokážeme zabezpečiť výrobu chýbajúcich dielov alebo súčiastok, prípadne náhradných dielov i napriek chýbajúcej projektovej alebo výrobnej dokumentácii.

Čo všetko dokážeme vyrobiť?

Vstrekovacie formy

Vyrábame formy na výrobu plastov vstrekovaním. Jednokavitové alebo efektívne mutlikavitové formy – highrunnery, formy pre technické plasty aj vizuálne diely s efektom vysokého leštenia (high gloss). Formu pre vstrekovanie plastov dokážeme vyrobiť bezodpadovou technológiou aj s vytvorením odpadu (recyklovateľného) pre menej početné série výrobkov. V našom portfóliu výrobkov nájdete dokonca aj viackomponentné formy pre výrobky s požadovanou kombináciou povrchov, materiálov a podobne.

Prototypové formy

Podľa vašich požiadaviek dokážeme zabezpečiť výrobu prototypových foriem. Napríklad pre výrobu menšieho rozsahu, výrobu medziprocesných dielov, výrobu pilotnej skúšobnej formy alebo pre potreby overenia si parametrov výrobku.

Formy na karbón

Výroba foriem pre kompozity je naša špecialita. V komplexnom rozsahu dokážeme pokryť nielen súvisiace služby k výrobe formy na karbónové diely, ale taktiež vyhotovenie vzoriek z danej formy a dokonca aj finálnu výrobu v spolupráci s divíziou R&D COMPOSITE.

Výroba prípravkov

Meracie prípravky pre vyhodnotenie kritických parametrov pri výrobe dielov, post-proces prípravky pre finálnu fázu výroby a taktiež špeciálne vibračné, svetelné a podobné prípravky vám radi zabezpečíme v celom  rozsahu našich služieb.

Strojárske výrobky

Zabezpečujeme výrobu a s ňou súvisiace služby veľkého množstva výrobkov. Príkladom sú nástroje, súčiastky a komponenty, zariadenia, náhradné diely, robotika alebo diely pre automotive či iné typy priemyslu.