Údržba a úprava foriem

Okrem garančnej údržby formy z našej výroby, máme všetko potrebné pre prípadné úpravy foriem alebo ich opravu. Naše technologické vybavenie v kombinácii s know-how vám dokážu vytrhnúť tŕň z päty v situáciách, keď sa ráta každá minúta.

"Formu upravíme, opravíme alebo zabezpečíme jej údržbu tak, aby ste mohli opäť plnohodnotne vyrábať."

Garančný aj pozáručný servis

Zabezpečíme údržbu formy

Údržba formy je dôležitá pre zabezpečenie optimálneho fungovania výroby. Preto po určitom počte výrobných cyklov zabezpečíme komplexnú údržbu a kontrolu formy. Údržbu vykonávame nielen na formách z našej výroby  v rámci garančných podmienok, ale taktiež na formách a prístrojoch inej výroby, ktoré si to z hľadiska opotrebenia vyžadujú. Proces údržby zabezpečujeme s ohľadom na čo najmenšie zásahy do výrobného procesu.

Optimalizácia formy

Upravujeme formy v potrebnom rozsahu

V prípade, ak zistíte, že vám na forme na výrobu plastov alebo kompozitov niečo nevyhovuje, zabezpečíme vám úpravu, vďaka ktorej bude výroba dielov podľa požadovaných parametrov. Príkladom je zmena protikusu, úprava parametrov výrobku alebo akákoľvek iná výrobná zmena, na základe ktorej zistíte nevyhovujúce vlastnosti produktu. Naši odborníci zabezpečia kompletné inžinierske služby , aby bola úprava formy čo najefektívnejšia a nespôsobila vám v pláne výroby výrazné komplikácie. Úpravu  zabezpečujeme pre formy a produkty  z našej produkcie, ale taktiež pre formy iného výrobcu.

Ako prebieha úprava formy?

Úpravíme dáta

Na začiatku je potrebné zasiahnuť do dát potrebných pre výrobu formy. Aby sme mohli zaviesť každú novú revíziu formy, upravíme všetky potrebné údaje. Tento krok je nevyhnutný pre každú ďalšiu úpravu alebo opravu formy.

Preveríme reálnu formu

V prípade foriem od iných výrobcov overujeme pomocou prístupov reverzného inžinierstva  reálny stav a parametre formy. Tie porovnáme s dodanou dokumentáciou, aby sme vylúčili, že problém nenastal v odchýlkach so skutkovým stavom.

Formu fyzicky upravíme

Na základe naprojektovaných zmien formu upravíme pomocou najmodernejších technológií  – s novými alebo upravenými časťami, vďaka ktorým bude pokračovať výroba dielov podľa nových požiadaviek.

Formu skontrolujeme a uzavrieme revízny stav

Pre overenie dosiahnutého cieľa po dohode s klientom zabezpečíme kontrolné výstupy nových dielov z upravenej formy. K upravenej forme zaznamenáme všetky potrebné zmeny do dokumentácie a dodáme potrebné meracie protokoly a zmenené 3D dáta.

"Po úspešnej modifikácii formy uzatvárame revíziu s komplexnými 2D alebo 3D dátami, aby sme v prípade ďalších zásahov ušetrili čas a náklady na výrobu."

Sme pripravení na eskalačné zásahy

Vyriešime opravu formy

Niekedy si situácia vyžaduje rýchly a promptný zásah. Keď stojí výroba a z minút sa stávajú hodiny, máme záložný plán. Náš eskalačný tím je pripravený vyriešiť crash formy v čo najkratšom čase tak, aby sme minimalizovali škody spôsobené zastavením prevádzky. Akonáhle zistíme stav a rozsah poškodenia (napríklad namáhaním, preťažením, nečakanou haváriou a pod.), nájdeme čo najefektívnejšie riešenie, ako formu vďaka našim odborníkom a technologickej báze obnoviť.

Technológia a vybavenie

Výskum a vývoj

interný tím dizajnérov a programátorov,

využitie SolidWorks pre návrh dielov a nástrojov,

Moldex 3D pre simulácie toku vo formách,

softvér SolidCAM.

CNC obrábanie

3-5 osné CNC frézovanie (15 strojov), max. rozmer dielu 2600x1600x800mm,

6-osové CNC sústruženie (2 stroje), max. rozmer dielu D500x700mm,

vysokorýchlostný CNC stroj s grafitovou elektródou.

EDM obrábanie

EDM rezanie (2 stroje), max. rozmer dielu 1000x550x310mm,

EDM die sinker (3 stroje), max. rozmer dielu 1600x800x600mm.

Brúsenie

stroje na povrchové brúsenie

brúsenie rotačných častí

Laserové zváranie a označovanie

Možnosti laserového zvárania, označovania a gravírovania dielov.

Testovanie foriem a hromadná výroba plastových dielov

stroje do 250t a maximálna veľkosť formy 1.2×0.8m.

Meranie a kvalita

3D CMM stroje (3 kusy), max. rozmer dielu 1500x1000x800mm,

3D laserové skenovanie (presnosť 0,008mm),

certifikácie ISO 9001 a ISO 14001.

Služby pre formy

rýchla oprava a úprava.

Ďalšie služby

meracie prípravky, prípravky na maľovanie, lepiace prípravky a ďalšie.

Čo všetko dokážeme vyrobiť?

Vstrekovacie formy

Vyrábame formy na výrobu plastov vstrekovaním. Jednokavitové alebo efektívne mutlikavitové formy – highrunnery, formy pre technické plasty aj vizuálne diely s efektom vysokého leštenia (high gloss). Formu pre vstrekovanie plastov dokážeme vyrobiť bezodpadovou technológiou aj s vytvorením odpadu (recyklovateľného) pre menej početné série výrobkov. V našom portfóliu výrobkov nájdete dokonca aj viackomponentné formy pre výrobky s požadovanou kombináciou povrchov, materiálov a podobne.

Prototypové formy

Podľa vašich požiadaviek dokážeme zabezpečiť výrobu prototypových foriem. Napríklad pre výrobu menšieho rozsahu, výrobu medziprocesných dielov, výrobu pilotnej skúšobnej formy alebo pre potreby overenia si parametrov výrobku.

Formy na karbón

Výroba foriem pre kompozity je naša špecialita. V komplexnom rozsahu dokážeme pokryť nielen súvisiace služby k výrobe formy na karbónové diely, ale taktiež vyhotovenie vzoriek z danej formy a dokonca aj finálnu výrobu v spolupráci s divíziou R&D COMPOSITE.

Výroba prípravkov

Meracie prípravky pre vyhodnotenie kritických parametrov pri výrobe dielov, post-proces prípravky pre finálnu fázu výroby a taktiež špeciálne vibračné, svetelné a podobné prípravky vám radi zabezpečíme v celom  rozsahu našich služieb.

Strojárske výrobky

Zabezpečujeme výrobu a s ňou súvisiace služby veľkého množstva výrobkov. Príkladom sú nástroje, súčiastky a komponenty, zariadenia, náhradné diely, robotika alebo diely pre automotive či iné typy priemyslu.